#การรักษาที่ดีมาจากใจที่ปรารถนาดี

การจะดูแลคนไข้ให้ดีที่สุด มิใช่มีเพียงแค่หลักการแพทย์ การบริการและการโรงแรม แต่เพียงเท่านั้น การนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนาก็สามารถนำมาใช้พัฒนาการรักษาและการบริการได้เป็นอย่างดีเช่นกัน

การให้ทาน : ฝึกความเป็นผู้เสียสละ ผู้ให้
ศีล 5 : ทำให้ซื่อสัตย์ พูดความจริง ไม่โกหกคนไข้
สมาธิ ภาวนา : ทำให้จิตใจผ่องใส ยิ้มแย้มเบิกบาน มีความสุขในการทำงาน

บุญกริยาวัตถุ 3 ประการนี้ เป็นหลัก HR หรือ ทรัพยากรมนุษย์ อย่างดีเยี่ยมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสสอนไว้เมื่อ 2500 กว่าปีที่แล้วและยังคงทันสมัยอยู่เสมอ ที่คลินิกของหมอแต่ละสาขา ในทุกๆเดือนจึงนิมนต์พระอาจารย์ มารับภัตตาหารให้ศีล 5 เทศน์สอนธรรมะสำหรับการทำงานและนำนั่งสมาธิ เพื่อขัดเกลาจิตใจให้มีความสุขในการทำงาน มีความปรารถนาดีต่อคนไข้ทุกๆคนหมอและพนง.ทุกๆคน ขอเอาบุญนี้มาฝากทุกๆท่านให้แข็งแรง อายุยืนยาว ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บครอบครัวมีความสุข ตลอดไปครับ

Dr.BAO
นพ.สุทธิศักดิ์ เรืองปราชญ์ (หมอเบ๋าว์)
American Board of Anti-Aging Medicine
American Board of Aesthetic Medicine
แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


น้ำใจไทยถึงเนปาลแล้วขอขอบคุณ คุณบี กลุ่มอาสาดุสิต ที่ประสานกับทีมแพทย์ที่เนปาลว่าขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ใดบ้างและ คุณต่าย Chanidabha Kulwanich ที่แจ้งข่าวให้หมอทราบนะครับเลยได้มอบหมายให้คุณแดง จนท.ที่คลินิกจัดยาและเวชภัณฑ์ไปร่วมกับทีมอาสาดุสิตส่งไปให้กับทีมแพทย์อาสาในเนปาล ใจจริงก็อยากไปเองนะครับ แต่เนื่องจากว่า แพทย์ไทยก็ใจดีไม่แพ้ชาติใดในโลกหลังจากแพทยสภา เปิดรับแพทย์อาสาได้ไม่กี่วัน วันที่หมอเข้าไปลงทะเบียนปรากฏว่า มีแพทย์อาสาแล้วร่วมๆ 700 ท่าน เชื่อว่าไม่เฉพาะแพทย์แต่คนไทยทุกสาขาอาชีพก็ล้วนเห็นใจและอยากมีส่วนช่วยบรรเทาทุกข์ให้ชาวเนปาลทั้งนั้น หมอแนะนำว่า หากต้องการช่วยจริงๆให้เลือก องค์กรที่น่าเชื่อถือแล้วร่วมเป็นเงินตามกำลังที่เราสะดวกให้เขาไปบริหารจัดการต่อน่าจะเป็นการช่วยผู้ประสบภัยได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพที่สุดครับ ขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือชาวเนปาลทุกท่านนะครับช่วยชาวเนปาลแล้วหากมีโอกาสอย่าลืมช่วยคนรอบตัวหรือคนไทยด้วยกันด้วยนะคร้าบ
Dr.BAO

นพ.สุทธิศักดิ์ เรืองปราชญ์(หมอเบ๋าว์)

www.dr-bao.comสบทบทุนสร้าง”อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา”


กิจกรรมสนันสนุนสมทบทุนสร้าง “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา และเป็นศูนย์การแพทย์สำหรับให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางเพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการ เพิ่มความสะดวกของประชาชนที่ยากไร้และด้อยโอกาสที่มารับบริการตรวจรักษา