คณะแพทย์และผู้บริหาร VR International Clinic และ VR Korea Aesthetic Clinic นำโดย นายแพทย์ สุทธิศักดิ์ เรืองปราชญ์ เดินทางเข้าร่วมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช ให้ทั้งสองพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงโดยเร็ววัน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถที่ทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

 Our representative (CEO- Dr.Sutthisak Ruangprad, Doctor, Nurse and all staff) of VR Korea Aesthetic Clinic and VR International Clinic went to Siriraj Hospital to pay respect and present a flower vase to the photo of His Majesty the King and Her Majesty the Queen at the 100-Year Siriraj Pavilion today. (Tuesday 11th November 2014 to wish for good health of the King and the Queen and to show gratitude for their great contribution to wellbeing of the nation and Thai people.