VR Korea Aesthetic Clinic ศูนย์ศัลยกรรมเกาหลีแห่งแรกในไทย

  VR Korea Aesthetic Clinic ก่อตั้งโดย นายแพทย์สุทธิศักดิ์ เรืองปราชญ์ (หมอเบ๋าว์) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับในระดับแนวหน้าของเมืองไทย