นพ.สุทธิศักดิ์ เรืองปราชญ์ (หมอเบ๋าว์)

Sutthisak Ruangprad, MD, ABAM, ABAAM (Dr.BAO)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญชะลอวัย

Anti-Aging Expert

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Doctor of Medicine Chulalongkorn University, Bangkok, THAILAND

วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ความงาม แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 

American Board of Aesthetic Medicine, California, USA

วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ชะลอวัย อิลินอยส์ สหรัฐอเมริกา

American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine, Illinois, USA

CEO : แพทย์ผู้บริหาร

VR International Clinic

VR Korea Aesthetic Clinic


Dr.BAO Certificates

 

Dr.BAO with the famous Korean doctors.

Dr.BAO with the famous International doctors.

Dr. BAO On Media

Dr.BAO International workshop in Stockholm SWEDEN

 Dr.BAO International workshop in Gothenburg SWEDEN

Dr.BAO International workshop in Oslo NORWAY

Dr.BAO Threadlift portfolios

Dr. BAO รักษาผู้มีรายได้น้อย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกว่า 10,000 เคสตั้งแต่ ปี 2551

Dr.BAO จิตอาสา @ Kenya, AFRICA